else quote bedrijfscoachingIndividuele coaching gericht op de persoonlijke ontwikkeling in de werksituatie van managers, bestuurders, ondernemers en medewerkers

Uitgangspunt

De juiste persoon op de juiste plek, dat is essentieel voor een goed werkende organisatie

Doel

Groei in de persoonlijke ontwikkeling

Dit uit zich in:

  • Bewustwording over eigen kunnen en mogelijkheden
  • Nemen van eigen verantwoordelijkheid
  • Zelfstandig functioneren
  • Concentratietoename
  • Gerichtheid naar medewerkers
  • Helderheid in de communicatie


Voor wie?

  • Managers, bestuurders of ondernemers van een bedrijf of organisatie. De waan van alledag te laten voor wat het is en te kijken naar uw eigen vragen, motivatie, drive en mogelijkheden. Traject van bezinning en bezieling.
  • Professionals, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van vaardigheden,verandertrajecten en communicatie


Mijn rol

Samen met u kijken naar wat u drijft, hoe en van waaruit u de dingen doet en welk effect dit heeft op uzelf en uw werkomgeving. Belangrijk is dat ‘denken, voelen en doen’ samenkomen. U gaat met andere ogen en inzichten naar uw organisatie kijken.

Else als C.A.D.T.® Coach

C.A.D.T.® | Competence Analysis Development ToolC.A.D.T.® Coaching wordt steeds meer toegepast. Het is een bewezen en beproefd diagnostisch instrument dat het persoonlijkheidsprofiel van iemand beschrijft. Het wordt ingezet om zicht te krijgen op de 'binnenkant' van de eigen persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en de ontwikkelgebieden. Het laat de onbewuste aansturing en weerkerende patronen zien. Niet alleen hoe iemand de dingen doet, maar ook van waaruit dit gedaan wordt.

Meer inzicht

Else als N.C.A.® Coach

N.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse N.C.A.®

Een Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® geeft inzicht in cultuur- en natuurkant van een organisatie. De cultuurkant laat zien hoe in een organisatie de zaken gedaan worden en geregeld zijn. De natuurkant toont van waaruit dit gedaan wordt en brengt de onderliggende 'drive' van de mensen in de organisatie in beeld. N.C.A.® maakt inzichtelijk hoe deze twee kanten zich tot elkaar verhouden. Op deze wijze wordt zichtbaar waar mogelijk problemen liggen en eventuele verbeteringen kunnen worden ingezet.

Doel

Een organisatie waarin mensen met plezier en passie werken vanuit hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Mijn Rol

Begeleiding om de intermenselijke processen in de organisatie in evenwicht te brengen en verder te optimaliseren.

Meer info

Tarieven