else quote onderwijsVanuit mijn professie in het speciaal onderwijs, ben ik bekend met de specifieke werkdruk die in het onderwijs ligt. De duizendpootfunctie maakt dat prioriteit niet altijd helder is. Alles in het belang van het kind, maar telkens gericht op een ander deel van de taken die er zijn.

Uitgangspunt

Evenwicht in passie, professionaliteit en plezier

Doel

Groei in persoonlijke ontwikkeling
Bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid
Het maken van keuzes en het (her)kennen van eigen mogelijkheden

Voor wie?

Directie, leerkrachten en assistenten in het primair onderwijs en speciaal primair onderwijs

Mijn rol

Het samen onderzoeken en vaststellen van de hulpvraag, door de opdrachtgever en de coachee. De coachee laten ontdekken van waaruit de hulpvraag komt. Vaak liggen er onderliggende thema's die een remmende werking kunnen hebben op het functioneren.

Hoe verder?