else quote ncaN.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse N.C.A.®

De Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® biedt de mogelijkheid om zowel de natuur als de cultuur van een organisatie in beeld te brengen. Op deze wijze wordt zichtbaar waar een eventuele fricties zijn en waar tussen of binnen afdelingen of teams eventuele problemen liggen.

In de bedrijfskundige literatuur wordt veel geschreven over de cultuur van een organisatie en verandermanagement. Een organisatie heeft vanuit de dieptepsychologie niet alleen een cultuur, maar ook een natuur. Het is deze natuur die een doorslaggevende aansturende werking heeft. Met gebruik van instrumenten kan een hele organisatie 'doorgelicht' worden. Hierdoor kunnen op die plaatsen waar dat nodig is, veranderingen worden ingezet, zodat een organisatie vanuit haar 'eigen' kracht nog beter kan werken. Mensen kunnen op een natuurlijke en betrokken manier functioneren, op de plek die bij hen past. Zo kunnen in een organisatie waar mensen meer vanuit eigen talenten en krachten werken betere resultaten worden bereikt.