Dat wat de mens beweegt is voor mij de kern waar het allemaal om draait. Welke beweegredenen heeft u? Bewust worden van wie u bent, maakt dat u meer inzicht in uzelf krijgt. Met dit inzicht kunt u uw eigen kracht beter benutten. Daardoor bent u in staat het beste uit uzelf te halen. Er zijn echter momenten in het leven, dat het niet lukt om dit inzicht te ontdekken. In de gesprekken met mij ontvangt u de ruimte om uw eigen weg te vinden. Dat is mijn missie.

‘Ruimte om uw eigen weg te vinden’

U ontdekt wie u bent en waar uw kracht ligt

U bent zich bewust van alles wat u doet

U neemt verantwoordelijkheid voor de keuzes die u maakt