Elk mens kent zichzelf het beste. Echter door de drukte van alle dag vergeten we weleens wie we werkelijk zijn. We leven zonder ons af te vragen of dat wat we doen nog bij ons past. We werken te vaak op de automatische piloot. Daarnaast denken en beredeneren we juist veel en nemen dat aan voor waar. Het gevoel is dan ondergeschikt. Je luistert naar wat je hoofd zegt. Hierdoor raken hart en hoofd van elkaar verwijderd. Pas als onbewust, bewust wordt, werken hoofd en hart samen en zijn we in staat optimaal te leven. Als je zelf verandert, verandert je omgeving ook. Dat begint altijd bij jezelf, van binnen. Dat is mijn visie.

‘Pas als onbewust bewust wordt, werken hoofd en hart samen’

Elk mens…

mag zijn wie hij is.

heeft de behoefte volledig zichzelf te kunnen zijn

is op zoek naar zijn ‘betere’ zelf

heeft een kracht of energie in zich, om datgene te doen wat voor hem bedoeld is